/ 1 نظر / 60 بازدید
داداشی - - -!

واقعا بايستی به دشمنان ايران تبريک گفت! چرا که توانسته اند نمايش عکس رئيس جمهور ايران را به مسئله سياسی پيوند بزنند و از طرفی سياست فهمی را جزو پست ترين مشغله های جوانان امروزی دانند!